Βιώσιμη αστική ανάπτυξη – Ευρωπαϊκή προοπτική

U

Έρευνες αγοράς

Διεξαγωγή εξειδικευμένων ερευνών αγοράς στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Ανάλυση ευρημάτων

i

Μελέτες

Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών στρατηγικού, επιχειρησιακού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα

Χρηματοδοτήσεις

Υποστήριξη ένταξης ΟΤΑ σε χρηματοδοτήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Εκπαίδευση

Σχεδιασμός, οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Υποστήριξη συμμετοχής σε αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προώθηση συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα ερευνητικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποστήριξη χρηματοδότησης από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (ΕτΠ, ΤΠΔ κ.λπ.)

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Δείτε τις δράσεις που έχουμε αναλάβει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ενημερωθείτε για όλες τις δραστηριότητες.

Αν ενδιαφέρεστε γι’ αυτό που κάνουμε και θέλετε να διερευνήσετε πιθανή συνεργασία μαζί μας τότε αρκεί να προχωρήσετε μαζί μας σε 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσετε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε συνέργειας – συνεργασίας.