Νέα της ΕΕ

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτικές ευκαιρίες στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Interreg-IPA CBC “Ελλάδα -Αλβανία 2014-2020”

Tο διασυνοριακό πρόγραμμα «Interreg IPA CBC» αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παραμεθόριες περιφέρειες Ελλάδας- Αλβανίας μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης…..

διαβάστε περισσότερα

2η Πρόσκληση Interreg «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

Υλοποίηση έργων στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια, της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος…….

διαβάστε περισσότερα
Share This