Συνεργαζόμενοι φορείς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

  • Πανεπιστήμιο Πειραιά
  • Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Share This